Pagina menu
Categories Menu

Posted by on mei 26, 2018 in Nieuws | 0 comments

AVG: kwestie van vertrouwen

AVG: kwestie van vertrouwen

Sinds 25 mei is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht, die bescherming moet bieden tegen misbruik van je persoonsgegevens, die door anderen worden vastgelegd. Bedrijven dienen daartoe een privacyverklaring te hebben, waarin zij verklaren welke gegevens worden opgeslagen en met welke doeleinden. Ook Busnizz Cares heeft zo’n verklaring opgesteld.

Jouw vertrouwen is belangrijk voor mij en ik ben open over welke gegevens van jou verzameld worden, hoe ik die gebruik, hoe lang ik de gegevens bewaar en wat je rechten zijn om die informatie te beheren.

Je gegevens registreer ik alleen ten behoeve van onze klantrelatie en zolang ik diensten aan je verleen. Gegevens worden onder geen beding zonder jouw uitdrukkelijke toestemming uitgewisseld met derden en dan ook alleen als dat noodzakelijk is voor die dienstverlening. Je hebt altijd recht op inzage in je gegevens, en je kunt ze laten verwijderen als je dat wilt.

Deze informatie over het beheer van jouw gegevens is vastgelegd in mijn privacyverklaring.