Pagina menu
Categories Menu

Posted by on mrt 24, 2017 in Nieuws | 0 comments

Erfenis voor de kleinkinderen

Erfenis voor de kleinkinderen

Stel, je hebt kleinkinderen. Nu zijn ze nog jong, maar je wil voor hen regelen dat ze een deel van je erfenis krijgen, bijvoorbeeld voor studie of het kopen van een huis. Wat mogen ze erven en hoe wil je dat ze het geld besteden? In een testament kan je een deel van de erfenis voor de kleinkinderen reserveren. Dat is ook nog eens fiscaal voordelig.

Kleinkinderen erven belastingvrij

Als je een deel van je vermogen of bezittingen na overlijden aan de kinderen of kleinkinderen wil nalaten, zijn zij tot een bepaald bedrag vrijgesteld van erfbelasting. Dat betekent dat ze geen belasting betalen over het vermogen dat ze van u erven. Dat vrijgestelde bedrag is in 2016 € 20.148,-.

Erfenis na overlijden partner

Je kan bepalen dat de (klein)kinderen de erfenis pas kunnen opeisen als ook je partner is overleden. Zo wordt voorkomen dat je partner bijvoorbeeld jullie huis moet verkopen om de (klein)kinderen hun erfenis te betalen. In het testament kan je bepalen dat de (klein)kinderen rente krijgen voor de jaren dat ze hun erfenis nog niet kunnen opeisen. Deze rente is opeisbaar als je partner overlijdt. De rente is rente op papier: het wordt bij de oorspronkelijke erfenis opgeteld, waardoor de (klein)kinderen minder belasting betalen.

Erven vanaf 18 jaar

De kleinkinderen kunnen zelf beschikken over het erfdeel zodra ze 18 jaar worden. Maar je kan ook een bewind instellen totdat het kind een bepaalde leeftijd heeft, bijvoorbeeld 27. Dan kan je een van je kinderen of iemand anders tot bewindvoerder benoemen. Deze bewindvoerder kan in overleg met de kleinkinderen bepalen wanneer ze (een deel van) hun erfenis krijgen. Bijvoorbeeld voor hun studie of een eigen woning.

Testamentwijzer

Wil je weten of je de erfenis voor je kleinkinderen goed geregeld hebt? Doe dan de test op Testamentwijzer.


Bron: momentvoorjetestament.nl