Pagina menu
Categories Menu

Posted by on jun 27, 2017 in Nieuws | 0 comments

Steun na partnerverlies in Zwolle

Steun na partnerverlies in Zwolle

Wie een levenspartner verliest, heeft steun nodig. Steun in het omgaan met het verdriet, steun bij de enorme lijst met praktische beslommeringen die op een weduwe of weduwnaar af komen en steun om op een gegeven moment ook weer vooruit te kunnen kijken. In Zwolle helpen ze daarbij. 

In de gemeente Zwolle is die steun de afgelopen anderhalf jaar geboden met de pilot ‘steun na partnerverlies’. De nabestaanden die ondersteuning kregen laten weten dat dit voor hen van grote waarde is geweest. Dankzij de pilot konden zij hun verhaal kwijt bij mensen die hetzelfde hebben meegemaakt, werden ze praktisch ondersteund en ontstond er meer begrip in hun omgeving. Die praktische steun kan worden gegeven door vrijwilligers of door professionele nabestaandenbegeleiders.

Goed initiatief

De organisatie die de pilot uitvoerde, stichting Wijz, zegt dat het ontwikkelde aanbod een bijdrage levert aan het voorkomen van uitval van nabestaanden (en kinderen) op een later moment. Vanwege de positieve resultaten heeft de gemeente Zwolle besloten de activiteiten voort te zetten als regulier aanbod.De organisatie die de pilot uitvoerde, stichting Wijz, zegt dat het ontwikkelde aanbod een bijdrage levert aan het voorkomen van uitval van nabestaanden (en kinderen) op een later moment. Vanwege de positieve resultaten heeft de gemeente Zwolle besloten de activiteiten voort te zetten als regulier aanbod.

Voorbeeld voor gemeenten

Dankzij een uitgebreide beschrijving van de gebruikte methodieken is de pilot geschikt voor overdracht naar andere gemeenten. Zo kunnen ook andere gemeenten de ervaringen van Zwolle gebruiken. Het is te hopen dat veel gemeenten het voorbeeld van Zwolle volgen. Zodat nabestaanden gepaste ondersteuning krijgen na het overlijden van hun partner.

Stichting Wijz

Meer informatie over de pilot in Zwolle vind je op de website van Stichting Wijz.